Privacy statement Salon Femke

 1. Privacy
  Uw privacy is niet alleen in de salon maar ook via de website erg belangrijk en voor mij ook vanzelfsprekend. Deze verklaring ziet op de verwerking van gegevens van klanten en prospects voor marketingdoeleinden en het verwerken van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geeft weer hoe Salon Femke uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens Salon Femke verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.
 2. Verkrijgen persoonsgegevens
  Salon Femke verkrijgt uw persoonsgegevens doordat:
 • u heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier;
 • u verstrekt uw contactgegevens via visitekaartjes tijdens kennismakingsgesprekken, evenementen, congressen.
 1. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens
  Salon Femke verwerkt uw persoonsgegevens om met u in contact te komen en mailings te verzenden.

Salon Femke verwerkt persoonsgegevens op grond van:

uw toestemming;

of onder specifieke omstandigheden: het gerechtvaardigd belang van Salon Femke om u nieuwsbrieven en uitnodigingen toe te sturen.

We willen u zo veel mogelijk alleen informeren over de ontwikkelingen die voor u relevant zijn.

In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die Salon Femke verwerkt en met welk doel.

Persoonsgegevens Doeleinden
Naam (inclusief initialen) Voor de juiste aanhef in onze digitale berichten
Functie of beroep Voor de juiste aanhef en om onze digitale berichten aan u te kunnen personaliseren
Titel(s) Voor de juiste aanhef
E-mailadres Om contact met u op te kunnen nemen en onze
digitale berichten te kunnen versturen
Telefoonnummer, mobiele nummer Om contact met u op te kunnen nemen
Geslacht Voor de juiste aanhef
Bedrijf of organisatie Om uw bedrijfsnaam of de naam van uw organisatie
op uw badge op te kunnen nemen en voor de aansluiting met onze klantrelaties
(Eerdere) Nieuwsbrieven, en/of uitnodigingen voor evenementen die u wij u hebben toegestuurd Om de juistheid van verstuurde digitale berichten te controleren en om onze digitale berichten te kunnen analyseren
Opt-in Om opt-in formulieren juist te registreren en op te volgen, zodat we onze digitale berichten kunnen aanpassen aan uw wensen
Opt-out Om opt-out formulieren juist te registreren en op te volgen, zodat u geen ongewenste digitale berichten ontvangt. Deze informatie wordt meteen verwijderd nadat gevolg aan uw opt-out is gegeven
 1. Bewaartermijn
  Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u Salon Femke informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of Salon Femke stopt met het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:

 • blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen worden ontvangen);
 • uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u de toestemming intrekt;
 • het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld:
 • uw onderneming houdt op te bestaan;
 • in een periode van 5 jaar heeft u geen contact gehad met Salon Femke.
 1. Uw rechten
  Onderaan elke digitale mailing die u van Salon Femke ontvangt, kunt u altijd uw mailvoorkeuren wijzigen via de link ‘afmelden’ of ‘aanmelden’. Kortom, u kunt uw toestemming altijd intrekken. Daarnaast hebt u het recht Salon Femke te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan Salon Femke: salonfemke@outlook.com.

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens en derden
  Salon Femke deelt uw persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden. Salon Femke kan een activiteit organiseren met een andere partij. In dat geval worden de relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit.
 2. De veiligheid van uw persoonsgegevens
  Salon Femke heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 3. Wijzigingen in deze privacyverklaring
  Salon Femke behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.salonfemke.nl. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen.
 4. Contact
  Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via salonfemke@outlook.com.

Post a Comment

Contactgegevens

Salon Femke
06-13663524
Prickenscheydt 27
6372 RJ Landgraaf

Openingstijden

Maandag: 9.00 - 14.30
Dinsdag: 9.00 - 14.30
Woensdag: 9.00 - 12.00
Donderdag: 9.00 - 12.00
Vrijdag: 9.00 - 12.00
Zaterdag: gesloten
Zondag: gesloten

Behandeling uitsluitend op afspraak.

Socialmedia

KvK: 78708923
BTW: NL003371704B23